บ้าน " Modern Design "

   บ้าน " Modern Design "  

 

เป็นบ้านที่ดีไซน์ออกแบบให้เข้ากับยุคเทคโนโลยีในปัจจุบัน

โดยมีการออกแบบโดยใช้รูปแบบของหุ่นยนต์มาเป็นส่วนในการออกแบบ

เพื่อทำให้บ้านดูมีล้ำสมัยและมีความโมเดิร์นอยู่ในตัวบ้านด้วย